Huisreglement

Het is ons streven om alle Fysiek’s Gym leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Fysiek’s Gym een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.
Bij het betreden van de club ga je automatisch akkoord met de huisregels van Fysiek’s Gym.

De huisregels van Fysiek’s Gym zijn:

• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van direktie;
• Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
• Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt;
• Het gebruik van een handdoek over het toestel tijdens de training is verplicht;
• Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
• Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
• Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
• Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
• In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten van de kleedkamers;
• In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers;
• Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer;
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de club worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Fysiek’s Gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gym. Fysiek’s Gym kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
Fysiek’s Gym is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen zonder restitutie.